Tregetim Karburantesh, Import Export

Shërbime

TOLLONAT:

Perdorimi I tollonava krijon lehtesira te medha per perdoruesit.

Kompania jone pajis me tollona te gjithe klientet qe deshirojne kete lloje sherbimi.                       

Prerjet e tollonave:

  • Blu Diezel 10L
  • Blu Diezel 20L
  • Benzine 5L
  • Benzine 10L
  • Benzine 20L

Furnizim prane Klientit

Nisur nga nevojat dhe kërkesat specifike të konsumatorëve, “DIEZELA” me anene e sherbimit te Furnizimit prane Klientit, u shkone ne vendndodhje e tyre te gjithe klienteve me anen e furnizimit te drejteperdrejte nepermjete 3 autoboteve te kompanis me kapacitet 4000,9120 dhe 10000 litra.


SHPERNDARJA ME AUTOBOT:

DIEZELA  disponon 3 Autobote me volum:

  • 4 000 litra
  • 9 120 litra
  • 10 000 litra
  • 14 000 litra

Dy autobotet perkatesishte me kapacitet 4000 litra dhe 10000 litra  jane te vendosura prane pikes e cila ndodhet ne Komunen Berxhulle.

Autoboti me kapacitet 9120 litra eshte I vendosur prane pikes e cila ndodhet ne Fushe-Arrez.