Tregetim Karburantesh, Import Export

Diezela.al - Tregetim Karburantesh, Import Export

Kompania “DIEZELA” SH.P.K. është një shoqëri tregëtare me një pronar të vetëm e krijuar për herë tëparë më 17 shkurt 2009, për importimin, tregtimin dhe shpërndarjen me pakice te karburanteve, nënprodukteve të tyre, lëndëve djegëse, vajrave lubrifikante, etj.

Shoqeria e ka selinë në Komunën Berxull, të Qarkut Tiranë, Shqipëri, (në rrugën dytësore Tiranë-Durrës, Km 11-të, pranë Emigres).

Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit:

  • Shkodër-Pukë, Rruga kryesore në hyrje të qytetit Fushë-Arrëz.
  • Tiranë, Rruga “Ali Demi”, Shkozë, përballë Tv News 24.